2016. július 21., csütörtök

Shiva-val Apollón-ig: Prána flow a görög szentélyben II.

II. rész: Elemek, atomok, jönnek a részletek

„Az élet ugyanazokból a kémiai részecskékből és rezgő molekulákból épül föl a világ kezdete óta.  A Földön létező minden életforma 92, a természetben megtalálható kémiai elemre bontható le. Bolygónk azáltal, hogy ellipszis pályán mozog a Naprendszerünk központja, azaz elsődleges tűz központunk körül, így teremti meg a ritmusokat, az évszakokat és magát a változást is. A mai ember azonban elvesztette kapcsolatát a természettel, amely az ökoszisztémánk drasztikus változását és egyensúlyának felborulását eredményezte. A jóga gyakorlatival ezt a kapcsolatot újra megteremthetünk és meggyógyulhat a természetes összhang és áramlás.”*

Shiva prána flow programja, ahogy így picit belekóstoltam egy meglehetősen komplex, egymásra épülő moduláris tananyag, amely összesen 40 namaskar-ból (napüdvözlet variánsból) és 64 nap-hold szekvenciából áll.
Ezek felépítésükben az egyszerűbb fizikai gyakorlatoktól haladnak a komplexebb és finomabb, energetikai , mentális technikákkal kiegészítetett gyakorlásig, azaz egyre szélesebben körben és mélyebben (vagy magasabban J)  alkalmazva a jóga elemeit egy-egy gyakorláson belül. Bár hozzá teszem, hogy modultól függetlenül minden órájára jellemző volt, hogy egyaránt gondolt a kezdő, a középhaladó és a haladó gyakorlókra is a sorozatok összeállításakor, azaz kihívásból senki nem szenvedett hiányt J, mindenki a szintjének megfelelően tanulhatott, fejlődhetett.
A nyári képzésekből én az elemek áramlása (elemental  vinyasa) modult végeztem, amelynek célja az az elemek, az „elemi test” tudatosságának ébresztése, amely fontos alapozás a természethez és az életet átható energiaáramhoz való mélyebb kapcsolódáshoz.
A programban az öt elemi prána vinyasa szekvenciát vettük át, a föld (bhumi) üdvözlet, a víz (jala) üdvözlet, a tűz (agni) üdvözlet, a levegő (hridaya) üdvözlet és az éter / tér (akasha) üdvözlet sorozataival.
Shiva fantasztikusan építette be mondanivalójába az ókori görögök szellemi örökségét a téma  bevezetésében  és persze végig a kurzus folyamán. Nagy tisztelettel beszélt az európai szellemiség bölcsőjének gondolkodóiról és tanításaikról. A 2-3000 éves ókori gondolatokat ügyesen élővé és maivá téve világított rá a jóga, az indiai filozófiai rendszerrel összefüggésbe hozható párhuzamokra és analógiákra.
Az öt elem tana nemcsak keleten, de az ókori görög filozófusok által az európai gondolkozást is áthatotta. A négy őselem (tűz , víz , levegő, föld)  tana  Anaximandrosz nevéhez fűzhető, de előtte és utána is több filozófiai iskola is kutatta az archét, az ős anyagot, azaz az 5. elemet, a kvint esszenciát, az anyag feletti anyagot . Voltat iskolák, akik ezt az aperionnal (meghatározhatatlan, megnevezhetetlen, végtelen) azonosították, míg mások az ideával, a gondolattal, az elme hatalmával az anyag felett. Később az alkimisták az ötödik elemet éternek nevezték, amelyből kibomlik az összes többi elem is, amely bármely más alakot képes magára ölteni, átlényegítve önmagát egy más minőségbe.

A jógikus tanításokat megerősítve, kiegészítve vagy új megvilágításba helyezve tűzdelte bele Thales, Pütagórasz, Arisztotelész egy-egy gondolatait is, ahogyan egyre inkább elmélyültünk elemek tanában.
Már az ókori gondolkodóknál is megjelent az atomok elmélete, hogy a megnyilvánult világban minden apró kicsi, szabad szemmel nem látható, részecskékből épül fel. Eltérő tulajdonságokkal bírnak, így a belőlük épülő létezők is eltérőek, ez határozza mega természetüket. Az atomok nevükből adódóan oszthatatlanok (a-tomosz), úgy vélték, hogy nem keletkeztek és sohasem pusztulnak el, örökké létezők. Az atomok állandó mozgásban, surlódásban, ütközésben vagy vonzásban állnak egymással.

Shiva is az elemek kozmikus vinyasa-járól azaz mozgásáról, áramlásáról tanított és hogy a jóga nem más, mint ennek a természetes folyamnak a felismerése a mikro és makrokozmoszban.
Ennek a tanításának központi magja a „spanda”, a tudatosság pulzálása, amelynek (az Úr) Shiva  szív tudatosságának dobogásából fakad,  amelyet a ritmust adó, két oldalú (két fenekű) dobbal (damaru) ábrázolnak. Shiva tánca a tandava, kozmikus tánc, amely megteremti a mozgást a világegyetemben, az atomok vibrálásától, a galaxisok örvényléséig, a természet ciklusaitól, szívünk dobbanásáig.
Minden mozgásban van tehát bennünk és körülöttünk egyaránt. A prana flow célja pedig az, hogy bekapcsolódjunk ebbe az elementáris áramlásba és ezen keresztül tapasztaljunk meg az energia végtelen folyamát és az egységélményt.
És még mindig folyt. köv.:)*Shiva Rea, 2016, Elemental Vinyasa: Embodying the Flow of Nature

2016. július 17., vasárnap

Shiva-val Apollón-ig: Prána flow a görög szentélyben

I. rész A tökéletes helyszín

Vitathatatlan, hogy Shiva Rea-nek kiváló érzéke van ahhoz, hogy a Földbolygó különleges, régi gyógyító helyeit felkutassa, visszaemelje méltó helyükre és ismét a szellemi gyakorlás szent terévé transzformálja. A Los Angeles-i születésű Shiva  a vinyasa flow jóga stílus meghatározó alakja, a prána flow rendszer kidolgozója, a jóga alkímistanője, örök zarándok, nő, anya, globális jógaoktató.
A nyári kurzusainak egyik helyszíne Dephi (Dephoi) , az ókori Görögország vallási, kulturális központja, a világ köldöke (omphalos), a hely ahol a Zeusz által szabadon engedett két sólyom a világ végeiről , a két pólust egyesítve itt találkozott, ide tért vissza.
A Parnasszus lábainál fekvő Delphi-ben található az Apollón kultusz egyik legjelentősebb szentély –együttese benne az ókori világ leghíresebb jósdájával. Ég és Föld találkozása ez itt, a kiindulási pont, a görög mitológia és hitvilág forrástörténeteinek helyszíne. A szentély szívében itt égett az „isteni fény” (hesztia) örökmécsese, melynek lángját Prométeusz lopta el az istenektől az embereknek. Itt győzte le Apollón Gaia (földanya) gyermekét Püthont a sárkánykigyót , itt közvetítette az égiek válaszát a szent transzba, isteni megszállottság ( enthuziaismus) alá került Püthia (oraculum) és a számos kultúrkörben megjelenő nagy vízözön után itt, a Parnasszoszon kötöttek ki a túlélők és itt kezdődött az új emberiség története.
 
A sziklák közötti szurdokból itt fakad a Kasztalia, a tisztaság szent forrása, a megtisztulás kultikus helyszíne, a nimfák, múzsák lakhelye. Ez itt tehát az ihlet forrása, "a szépség, a művészet eszményi helyszíne, a költészet otthona, a tökély és halhatatlanság jelképe."
Innen a mediterrán hőségben, egy izzasztó sétával érhetjük el a Kórükioni-barlangot (Korikio Andro), amely a kecskelábú , félig isten, félig ember Pán és vele együtt a nimfák, és tüneményes lények, tündérek lakhelye. A szentségében szinte érintetlen cseppkőbarlang kutatások szerint delphi ősi, eredeti gyógyító helye, a papok, papnők és a Püthia felkészülésének, spirituális gyakorlásának helyszíne.

Delphiben tehát körülvettek bennünket az Istenek, de ha mindez és a mitikus hősök lehelete valakinek még nem lett volna elég lelkesítő, maga a látvány, a hely tökéletes fekvése bizonyosan elbűvölte volna. A teraszokra épült városka csodás hegyekkel, pompás sziklákkal körülvéve egy zöld a szurdok fölött magasodott, háttérben a hűs tenger látványával. Az egész fura mód emlékeztetett a távoli Peru-ra,  a Machu Picchura, ahol a teraszos építkezés mellet szintén nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a szentélyek harmonikus helyeken, az elemek kiegyensúlyozottságában , a föld, a víz, az ég együttes látványában épüljenek.  Most amint e sorokat írom beugranak a párhuzamok, hiszen az inkák fővárosa, Cusco szintén fontos napkultusz hely, akárcsak itt az Apollón szentély és a hely nevének jelentése   „ a világ közepe”  is emlékeztet a világ köldökére.
De az érzés emlékeimben nemcsak Peru lüktet, hanem Hawaii is. Az aktív vulkánokkal teli Nagy Szigeten minden évszak, minden éghajlati öv, minden elem egyszerre jelen van, minden elem aktív és egyben tökéletesen kiegyensúlyozott. Az ayurvéda szerint tökéletes hely a gyakorlásra.
Nos azt hiszem helyszín berendezésre került. A hangulat megteremtve. Shiva Rea, kezdődhet a jóga óra!:)