2019. április 25., csütörtök

Napüdvözlet rétegei kósáról kósára 5. Boldogság lepel

5., Anandamaya kósa- Boldogság test

A "matrjóska baba" legbensőbb, "legfinomabb" fedőrétege az öröm, a boldogság burok. A gyakorlással egyre többet találkozunk a különösebb ok nélküli  spontán, örömérzettel, elégedettséggel és egyre természetesebb a Kapcsolódás.  Felsejlik az elkülönültség vége, az EGYSÉG-élmény állapota.  A vízcsepp visszatérése a tengerhez.

Ananda-Boldogság

Organikusan megjelenik a gyakorlásban az isteni önátadásra (ishvara pranidhara), szolgálattal teli odaadására hangolódás.  A szív virágba borul és megnyílik a bhakti útja. Ebben az aspektusban a Napüdvözlet egy bensőséges, szent gyakorlássá, meghitt imává válik a test templomában.

Nekem nagyon fontos felismerés volt, hogy a Legfelőbb Lélek (Paramatma) az állandóság, változatlanság, örökkévalóság és a teljes bölcsesség valamint tökéletes tudatosság mellet a végtelen szeretet és határtalan öröm állapotában Létezik (Sat-Chit-Ananda). Számomra ez "felpuhította" a tökéletesség, tudatosság kicsit szigorúnak vélt burkát és egyben lággyá, nyitottá, játékossá és nagyon érzővé tette AZ-t. Egyszerre érett bölccsé és gyermekivé. Tudatossá és ártatatlanná. Rendíthetetlenné és könnyűvé.Ahogy írom e sorokat egyre kevésbé érzem találónak a szavakat, egyre korlátozóbbá és egyre leszűkítővé válik a jelentésük. Eszembe jut Weöres Sándor verse, amelyet itt és most nagyon igaznak érzek:

"A gondolat összetett és kimondható,
az igazság egyszerű és kimondhatatlan."


Mégis egy összefoglalást adva. A boldogság burok megnyilvánulásának élménye:

- a szív megnyílása (öröm, boldogság)
- egységélmény
- önátadás, szolgálatkészség, bhakti
- benső imádságEbben az öt részben kifejtett, átfogó kósa-modell szerint az ember kicsit olyan mint egy matrjóska baba. Gyakorlással és körültekintéssel kibonthatjuk, nyithatjuk az egyes rétegeket és egyre beljebb és beljebb kerülhetünk.

A kósák matrjóska babája
A Védikus tanítás szerint a nem megfelelő tudás (tudatlanság) okozza a téves azonosulásainkat és így az egyes rétegek (kósák) által keltett illúzió (maya) világába merülünk. Ez azonban egy csapda, amely óhatatlanul szenvedéshez vezet. Az egyetlen kiút az önismeret azaz saját, igaz természetünk feltárása és megtapasztalása. Ez az igazi válasz. Nem véletlenül állt a delphoi jósda falán is ez az írás, rámutatva, hogy minden próféciánál fontosabb az, hogy "Ismerd meg Önmagad!"

A Napüdvözlet és a kósa modell éppen ehhez nyújt egy igen átfogó, rendszerezett eszköztárat, egy jógikus útmutatót. Az egyes rétegeink megismerésével és elcsendesítésével, mint a baba rétegein át haladhatunk befelé a legbensőbb, legmélyebb lényegünk, Önvalónk (igaz Én-ünk) felé.

Jó utazást, jó gyakorlást Mindenkinek!


A Napüdvözlet rétegei kósáról kósára 4. Bölcsesség burok

4., Vijnanamaya kósa- Bölcsesség test


"Az Ogre olyan, mint a hagyma"
Az "Ogre hagymáján" beljebb haladva az elmének egy speciális részével találkozunk. A korábban taglalt manasz az értelem, az értelmező, a gondolkodó elmerész legnagyobb korlátja, hogy döntéshozatalra képtelen. Kiválóan elemez pro és kontra, érveket sorakoztat fel és megindokol így és úgy is,  képes minden dolog mellett és ellen is "kardoskodni". De képtelen a helyzetet felülről, nagyobb perspektívából, a pillanatnyi vagy önös érdeken túl, az EGÉSZ szempontjából látni. Erre csak a bennünk lévő bölcsesség, a magasabb intelligenciára hangolt buddhi elmerész képes. Megnyilvánulása intuitív és inspiratív. Olyan mintha kívülről, felülről jönne, mintha valaki más küldené de mégis érezzük, hogy benne van az igazság, kapásból tudjuk, hogy az úgy VAN. AZ van.

Buddhi a bölcsesség közvetítője

A buddhi rendelkezik a megkülönböztető képességgel, de ahogy látjuk szegény már elég mélyen, sok rétegben elfedve az illúziók burkai által beborítva lapul. Sokszor nem olyan könnyen  érthető, nehezen hozzáférhető az általa küldött sugallat.

A bölcsesség testünk az elme elcsendesedésével válik elérhetővé számunkra, amelyhez igen fontos eszköz a korábban taglalt meditációs gyakorlat. Egy megfelelően végzett dinamikus gyakorlás mozgó meditációvá tud alakulni, a befelé figyelés, a koncentráció (dharana),  az érzékek visszavonása (pratjahara) segíti a meditációs állapot kialakulását,  csakúgy mint a mantra, amely szintén egy meditációra felkészítő technika.

További segítség a nyolc ágú jóga (asthanga jóga) rendszeréből első lépcsőfokok, a jámák és nijámak rendszerének mélyebb megértése és a mindennapi életünkbe való beépítése. Ezek erkölcsi, életmódbeli javaslatok és az esetleges zsákutcák elkerülésével kapcsolatos észrevételek összegzése. Összesen 8 hasznos tanács, amely értékes mérlegelési szempontokkal járul hozzá a döntéshozatalhoz, mintegy iránytűt adva az elmének, megmutatva, hogy a belső csendességhez a lelki békén át vezet az út. A lelki béke pedig akkor tud kiteljesedni, ha a meghozott döntéseink, életvitelünk  megnyugtató számunkra, hogy az igazán lényeges megfontolásokat vettük számba és a gondolat, az érzés és a cselekvés összhangban van bennünk.

A jóga fája


A vijnanamaya kóshában megérjük, hogy nem pusztán a gyakorlás vagy a gyakorlatsor (mint technika) fontos, hanem a megfelelő attitűddel való jelenlét is.
A tiszteletadásra, szolgálatkészségre, nem ártásra (ahimsa), szeretetteli táplálásra, tisztaságra (saucha), megelégedettségre (santosa) hangolódás a mennyiségi, fizikai kihívásokat kereső személet helyett a gyakorlást egy más minőségbe emeli.

Jéghegy elmélet a jóga részeire
A bölcsesség burokban ráébredhetünk a napüdvözlet absztrakt mondanivalójára. A Nap, a Fény, Tudatosság, a Központ, a Mag jelentőségére továbbá a változásnak alávetett világ törvényszerűségére, az egymást követő ciklusok és az egymásba alakuló formák testet öltéseire. Az Állandó és az állandóan változó kapcsolatára. Átélhetjük az emberi inkarnáció állomásait és végigkövethetjük a leszületés és felemelkedés stációit.

A Napüdvözlet gyakorlásával megnyílik bölcsességének tanítása:
- Surya, a Nap, a Bölcsesség, az Élet Forrása, az Abszolút aspektusainak felismerése
- Ciklikusság, körkörösség törvényének megértése
- A spirituális fejlődés és felemelkedés útjának átélése

Folyt. köv.

2019. április 24., szerda

A Napüdvözlet rétegei kósáról kósára 3. Elme test

3., Manomaya kósa- Elme test

Ahogy a hagyma rétegein befelé haladunk egyre finomabb burkokat fejthetünk le és így jutunk el az elméhez (= itt értsd manasz).
 Az elme egy igen összetett irányítóközpont. Egyik kiemelt feladata az érzékszerveken keresztüli információszerzés, feldolgozás, elemzés, értékelés és a cselekvő szerveken keresztüli reakció és válaszadás. Fantasztikus irányítóként szervezi és összehangolja  a teljes test működését a mozgásszervi, légzőszervi, emésztőrendszeri, szaporítórendszeri, stb. feladatokat.
Az elme irányító központja, háttérben az érzelmek

De az elme ettől jóval több. A világ  és önmagunk leképeződése és megismerése az elme által történik és az elme közvetítésével valósul meg. Annak minden lehetőségével és korlátával.  Az elmét elmefolyamatok jellemzik. Sok -sok ilyen elmefolyamat van mint például a gondolkodás, elemzés, mérlegelés, ítélet, megítélés, emlékezés, álom, képzelet, megkülönböztetés, megértés, megismerés stb. Az elmét a tér és az idő nem korlátozza úgy mint pl. a testet. Képes szélsebesen váltani, térben és időben "utazni" (képzelni és emlékezni) a nélkül, hogy repülőre ülne. Mégis megvannak a maga korlátai, amelyet hitrendszerek, tapasztalatokból és tanult mintákból felépített értékrendszerek alkotnak. Amelyek megszabják, hogy mit hiszünk el, hogy mi a fontos, hogy mit tartunk lehetségesnek és mi az, ami a mi életükben biztosan kizárt. A félelmeink, aggodalmaink és persze vágyaink, hiányérzetünk befolyásolják mozgásterünket és azt is, hogy milyen célokat választunk magunknak, merre és hogyan indulunk az életben.
 A hit, a lelkesedés szárnyakat ad és óriási dolgokra tesz képessé, míg az önsorsontó, negatív gondolatokkal, azt is el tudjuk veszíteni, amink van. A gondolatok tehát erősen befolyásolják az életminőségünket. És persze mindez hat az energetikai állapotunkra (lelkesek, depressziósak lehetünk) és persze tovább a testünkre is (betegségek, erős/gyenge immunrendszer).
Azt hiszem ma már magyaráznom sem kell azt, hogy amit gondolunk, ahogyan vélekedünk valamiről, ahogyan minősítjük a dolgokat az meg fogja határozni, hogy milyen életet élünk.

Azért az elménk megismerése és megszelídítése (itt szándékosan használom ezt a szót az irányítás és az uralás helyett,) továbbá a gondolataink és érzelmeink tisztán tartása ezért kiemelt szerepet kap.
És ebben nagy segítség számunkra a mantra. A mantrák meghatározott töltettel rendelkező energetikai rezgések. Az energetikai rezgésminták a rishik segítségével hangalakba sűrűsödtek és mantrákká manifesztálódtak.


A mantrák segítik rendezni és megvédeni az elmét. De mitől kell megvédeni? Saját magától. Az állandóan kattogó, zakatoló gondolatoktól, múltbéli rágódásoktól, gondolatelemzési köröktől, önsorsrontó szuggesztióktól, emlékezeti visszajátszásoktól, jövőbeli tervezésektől, képzelődésektől stb. A mantrák a jelenbe hívják az elmét, emelve ezzel a koncentrációt és a tudatosságot.
Míg a napüdvözlet gyakorlatsor mozdulatai relatíve modernek, addig mantrái ősiek, a Védákból erednek.  A Nap tulajdonságait számba vevő rezgések  maghangzókká (bija mantra) és a Napistent, a tudatosságot, a Abszolútumot köszöntő versek pedig üdvözlő mantrákká formálódtak. A napüdvözlet minden mozdulatához tartozik tehát egy- egy mantra (üdvözlő- és magmantra) védelmet és feladatot nyújtva a csapongó elmének.
Az elme egyhegyűségét rendkívüli módon erősíti a tekintet fókuszálása is. A napüdvözlet minden pozíciójához tartozik egy u.n drishti, szemfókusz pont, amely az ugráló szemek keltette gondolatokat  egy pontba húzza.


Összefoglalva, a koncentráció és a tudatosság emeléséhez a mentális réteget is figyelembe véve már egy igen komoly eszköztárral rendelkezünk. Az ászanák, légzés, mudrák, bandhák, drishtik, mantrák  mind-mind egy irányba húzzák a teljes gyakorlást, előkészítve az utat a meditatív állapot kialakulásához.

A szurya namaskar mentális és érzelmi hatásai:
- emeli a tudatosságot
- növeli a koncentrációs képességet
- fókuszálja és elcsendesíti az elmét
- segíti a befelé figyelést
- lelkesít
- mentálisan megerősít

Folyt. köv.

2019. április 17., szerda

A Napüdvözlet rétegei kósáról kósára 2. Energetikai test

2., Pranamaya kósa- Energetikai test

A kósákon befelé haladva egyre finomabb rétegeket ismerhetünk meg magukból. A prána vagy életerő, életenergia burok szemmel kevesebbek számára látható, de hatását nagyon könnyen érzékeljük magunkon és másokon is. Ismerjük az energiával teli, tetterős állapotainkat és az enervált periodusainkat is; látunk a kipirult, pirospozsgás arcokat vagy érzékeljük a mindig hideg kezeket-lábakat. :) Biztos találkoztál már olyannal, hogy egy helyen vagy bizonyos emberek társaságában (akár teljesen ismeretlenül is) egyszerűen jól érzed magad, máskor, másokkal meg minden racionális indok nélkül valami fura, rossz érzés lett úrrá rajtad.


Az energetikai burok minden élő (létező) körül megtalálható és határai túl terjednek a fizikai test körvonalainál. Ezek a mezők rezgésben vannak és kölcsönösen hatnak egymásra, így képesek felerősíteni vagy gyengíteni egymást.
Láthattuk, hogy a testünk is érzékeny műszer, de az energetikai részünk még érzékenyebb. Változékony és sok minden befolyásolja az állapotát. Természetesen hat rá, hogy milyen állapotban van a fizikai test és így hat rá minden, ami a fizikai testet befolyásolja,  de hat rá az időjárás (napsütés, zivatar, villámlás, szél, levegő), befolyásolják a különböző tárgyak (fémek, számítógépek, nagyfeszültségű hálózatok)  befolyásolják a hangok (erős zajok, zene) és hatnak rá más emberek is csakhogy megint néhány nagyon nyilvánvalót említsek.


A testet egy átfogó energetikai hálózat szövi át és energetikai központok működtetik és biztosítják az életerőt az egész testben. Az izmok állapota (feszült vagy ellazult) és az ízületek pozíciója (zárt vagy nyitott) hat erre az energetikai rendszerre, irányt ad vagy gátat szab bizonyos energetikai folyamatoknak. Nem nehéz belátni például, hogy egy feszült, összeszorított izomban az áramlás, keringés és átjárhatóság részben vagy egészben korlátozott és fordítva az ellazult izomban szabad az  áramlás.  A fizikai gyakorlással (ászanák) tehát nemcsak a durva fizikai testre, hanem a finomabb, energetikai rendszerre is hatunk. Mindannyian ismerjük a mozgás örömét, azt a jó érzést, amikor a feszültséget ki tudjuk magunkból dolgozni és egy jóleső ellazultság vagy élettel teliség jár át bennünket.


A jóga energetikai gyakorlatai (pranayama) célzottan ennek az energetikai buroknak a megismerését és irányítását célozzák, melynek az egyik legjellemzőbb hordozója és indikátora a légzés.
A napüdvözlet energetikai gyakorlatai első sorban a légzés segítségével mélyítik az energetikai folyamatok szabályozását. Minden pozícióból meghatározott légzéssel (kilégzés, belégzés,  illetve haladóbb szinten légzésszünettel is) mozdulunk tovább a következőbe. A napüdvözlet egy "légző rendszer" is, azaz a légzés támogatja és vezeti a mozgást. A felemelkedő, felfelé nyújtózó mozdultok inkább a belégzés által megtámogatottak, a belégzéssel tudnak kiteljesedni; míg az összehúzódások, izomnyújtások, mélyülések a kilégzéssel.
A légzésszinkronban végzett gyakorlás könnyűvé és áramlóvá teszi a gyakorlatokat, rásegít az optimális erőkifejtés megismerésére, az erőlködés nélküli erőkifejtésre.


Az ászanákon és a légzésen túl az energetikai szabályozásban részt vesznek még a bandhák, mudrák és a mantrák is. A bandhák energetikai zárak vagy zsilipek a testben, amelyek képesek bizonyos helyeken elzárni az áramlás útját és más irányba terelni az energia áramlást. A napüdvözlet  különböző ászanáinak helyes kivitelezésekor,  egy-egy enegretikai zsilip ( gyökérzár, hasi zár, torokzár) is aktiválódik.
A mudrák szimbólumok, pecsétek amelyek szintén rendelkeznek fizikai, energetikai és mentális aspektusokkal. A napüdvözlet nyitó és záró kézpecsétje az anjali mudra, azaz ima tartás. A két tenyér egyesítése a mellkas előtt, a szívközpontban szintén összetett hatású, itt az energetikánál a két oldal kiegyenlítését emelném ki, azaz a női és a férfi, a jobb és a bal, a cselekvés és létezés, az idegrendszer két tónusa, a paraszimpatikus és szimpatikus kiegyensúlyozottságát és harmóniáját támogatja.A surya namaskar tehát erősen hat az energetikai háztatásunkra is. Íme néhány aspketus a pránikus  hatásaiból:
- aktivizáló
- ébresztő
- energetizál, lelkesít
- életenergiával tölt fel
- éberséget nyújt
- elűzi a depressziót

2019. április 15., hétfő

A Napüdvözlet rétegei kósáról kósára 1. A fizikai test

A Napüdvözletről már sokan, sokszor írtak (én is,  lásd pl. A Nap köszöntése: Surya Namaskar c. írás), de mivel a modern jóga és a flow jóga alapsorozata - nem véletlenül (!)- , ezért szeretem ezt minél több oldalról körbejárni.


A napüdvözlet sorozat komplexitásának megértéséhez most a védikus embermodellt hívom segítségül.
A védikus anatómia szerint az ember különböző rétegekből áll, amelyek különféle finomságúak (durvábbak és szubtilisebbek), eltérő kiterjedéssel (pl. térben, időben vagy egyéb korlátokkal vagy éppen a tér és az idő korlátai nélkül), különféle jellemzőkkel (pl. más és más erősíti és gyengíti őket) bírnak.

Egyes rétegek mindenki számára nyilvánvalóak, más rétegek inkább csak a hatásain vagy hiányosságain (meggyengülésén) keresztül érzékelhetők, megint más rétegek, pedig csak hosszabb gyakorlással, komolyabb előkészületekkel fedezhetők fel.


Ezek a rétegek  szanszkrit nyelven a kosák (kosha), amelyeket testként, burokként, illúzióként (maya), befedettségként is említenek, de nagyon kifejező a tudatosság szintje vagy az azonosulás (azaz ebben az esetben a téves azonosulás) mértéke elnevezés is. Vagyis, hogy mivel azonosítjuk magunkat, azaz hogy a "ki vagyok én?" kérésre milyen szintű és mélységű válaszokat tudunk adni.  Hogy belső lényeglátásunk mennyire tiszta és világos, vagy mennyire homályosan látunk, a "szemünk előtt elhúzott képernyővilág (mátrix) befedettségében.

A jóga komplex eszköztára lépésről lépésre vezet, - mint egy életre szóló, nagy vinyasa- az egyes rétegek megtisztításához, megismeréséhez (és megszelídítéséhez:).  Az integrált jógagyakorlás figyelembe veszi ezeket a rétegeket, sőt beemeli praxisába őket a 8 angán (vagy kicsit más csoportosítás szerint a jóga 14 elemén) keresztül.Nézzük most meg egyetlen gyakorlatban, a napüdvözlet sorozatában, hogyan jelenik meg ez az átfogó gondolkodásmód.

1. Annamaya kósa - Fizikai test

A legnyilvánvalóbb azonosulásunk a fizikai testünk. Érzékszerveinkkel jól látható, tapasztalható a kevésbé kifinomult érzékszervekkel is könnyedén felfogható, ezért durva testnek is nevezik. Azonnal jelez, ha valami fáj vagy, ha valami hiányzik. Minden nap foglalkozni kell vele, gondoskodni kell róla,  igényei és szükségletei vannak, amiket hol hangosabban, hol halkabban, hol érthetőbben, hol szimbolikusabban kifejezésre is juttat.
Étel testnek, étel illúziónak is hívják, hiszen felépüléséhez és fenntartásához elengedhetetlen az étel, a táplálék. Más élőlények (növények, állatok) táplálják és végül ő maga is más élőlények ételévé válik. A nagy körforgás része.

Fizikai kiterjedése nyilvánvaló, térben és időben létezik (nem tud egyszerre több helyen lenni (általában:) és "még":) nem tud a múltba, jövőbe utazni), de térben és időben változik (megszületik, fejlődik, kiteljesedik, öregszik, leépül és meghal), hat rá az ok-okozatiság törvénye.
Sok minden befolyásolja, hogy milyen állapotban van a testünk, pl. hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jut-e, kap-e elég pihenést, friss levegőt, van-e megfelelő helye, otthona, ágya, ruhája csakhogy a legnyilvánvalóbbakat említsem.

A surya namaskar fizikai szintje, legdurvább rétege: az ászanák. A jól ismert 12 lépés, 12 állomás, 12 testtartás megfelelő egymásutánja. Az ászanákban a testünk meghatározott pozíciókat vesz fel, amelyekben bizonyos izomcsoportok aktívak, mások nyújtóznak, megint mások ellazultak. Az egyes testtartásokat meghatározott erővonalak, belső akciók jellemeznek. A test adottságaitól, felkészültségétől  függően lehetnek benne módosítások, könnyítések, nehezítések. Az ászanák segítségével megtanuljuk érzékelni, tudatosítani és irányítani a testünket, fejlesztjük a propriocepciót (testtudatosságot, belső érzékelést) és elkezdődik egy nagyon komoly figyelemirányítási munka a jelen pillanat történéseinek megismerésére.

Tapasztalhatjuk, hogy megtanulni és felkészíteni a testet  ezekre a pozíciókra (előkészítésekkel, képesség és készség fejlesztő gyakorlatokkal) már önmagában egy tudomány, komoly elszántságot és kitartó gyakorlást igényel.

A gyakorlás azonban meghálálja magát már a test szintjén is. A napüdvözlet fizikai hatásai, aspektusai jól ismertek. Csak néhány a teljesség igénye nélkül:
- átmozgatja, erősíti és nyújtja az izmokat
- fejleszti a helyes testtartást
- karbantartja a gerincet
- mobilizálja az ízületeket
- javítja a keringést
- serkenti az emésztést
- erősíti az immunrendszert
- javítja a nyirok áramlását stb.

Folyt. köv.