2016. július 21., csütörtök

Shiva-val Apollón-ig: Prána flow a görög szentélyben II.

II. rész: Elemek, atomok, jönnek a részletek

„Az élet ugyanazokból a kémiai részecskékből és rezgő molekulákból épül föl a világ kezdete óta.  A Földön létező minden életforma 92, a természetben megtalálható kémiai elemre bontható le. Bolygónk azáltal, hogy ellipszis pályán mozog a Naprendszerünk központja, azaz elsődleges tűz központunk körül, így teremti meg a ritmusokat, az évszakokat és magát a változást is. A mai ember azonban elvesztette kapcsolatát a természettel, amely az ökoszisztémánk drasztikus változását és egyensúlyának felborulását eredményezte. A jóga gyakorlatival ezt a kapcsolatot újra megteremthetünk és meggyógyulhat a természetes összhang és áramlás.”*

Shiva prána flow programja, ahogy így picit belekóstoltam egy meglehetősen komplex, egymásra épülő moduláris tananyag, amely összesen 40 namaskar-ból (napüdvözlet variánsból) és 64 nap-hold szekvenciából áll.
Ezek felépítésükben az egyszerűbb fizikai gyakorlatoktól haladnak a komplexebb és finomabb, energetikai , mentális technikákkal kiegészítetett gyakorlásig, azaz egyre szélesebben körben és mélyebben (vagy magasabban J)  alkalmazva a jóga elemeit egy-egy gyakorláson belül. Bár hozzá teszem, hogy modultól függetlenül minden órájára jellemző volt, hogy egyaránt gondolt a kezdő, a középhaladó és a haladó gyakorlókra is a sorozatok összeállításakor, azaz kihívásból senki nem szenvedett hiányt J, mindenki a szintjének megfelelően tanulhatott, fejlődhetett.
A nyári képzésekből én az elemek áramlása (elemental  vinyasa) modult végeztem, amelynek célja az az elemek, az „elemi test” tudatosságának ébresztése, amely fontos alapozás a természethez és az életet átható energiaáramhoz való mélyebb kapcsolódáshoz.
A programban az öt elemi prána vinyasa szekvenciát vettük át, a föld (bhumi) üdvözlet, a víz (jala) üdvözlet, a tűz (agni) üdvözlet, a levegő (hridaya) üdvözlet és az éter / tér (akasha) üdvözlet sorozataival.
Shiva fantasztikusan építette be mondanivalójába az ókori görögök szellemi örökségét a téma  bevezetésében  és persze végig a kurzus folyamán. Nagy tisztelettel beszélt az európai szellemiség bölcsőjének gondolkodóiról és tanításaikról. A 2-3000 éves ókori gondolatokat ügyesen élővé és maivá téve világított rá a jóga, az indiai filozófiai rendszerrel összefüggésbe hozható párhuzamokra és analógiákra.
Az öt elem tana nemcsak keleten, de az ókori görög filozófusok által az európai gondolkozást is áthatotta. A négy őselem (tűz , víz , levegő, föld)  tana  Anaximandrosz nevéhez fűzhető, de előtte és utána is több filozófiai iskola is kutatta az archét, az ős anyagot, azaz az 5. elemet, a kvint esszenciát, az anyag feletti anyagot . Voltat iskolák, akik ezt az aperionnal (meghatározhatatlan, megnevezhetetlen, végtelen) azonosították, míg mások az ideával, a gondolattal, az elme hatalmával az anyag felett. Később az alkimisták az ötödik elemet éternek nevezték, amelyből kibomlik az összes többi elem is, amely bármely más alakot képes magára ölteni, átlényegítve önmagát egy más minőségbe.

A jógikus tanításokat megerősítve, kiegészítve vagy új megvilágításba helyezve tűzdelte bele Thales, Pütagórasz, Arisztotelész egy-egy gondolatait is, ahogyan egyre inkább elmélyültünk elemek tanában.
Már az ókori gondolkodóknál is megjelent az atomok elmélete, hogy a megnyilvánult világban minden apró kicsi, szabad szemmel nem látható, részecskékből épül fel. Eltérő tulajdonságokkal bírnak, így a belőlük épülő létezők is eltérőek, ez határozza mega természetüket. Az atomok nevükből adódóan oszthatatlanok (a-tomosz), úgy vélték, hogy nem keletkeztek és sohasem pusztulnak el, örökké létezők. Az atomok állandó mozgásban, surlódásban, ütközésben vagy vonzásban állnak egymással.

Shiva is az elemek kozmikus vinyasa-járól azaz mozgásáról, áramlásáról tanított és hogy a jóga nem más, mint ennek a természetes folyamnak a felismerése a mikro és makrokozmoszban.
Ennek a tanításának központi magja a „spanda”, a tudatosság pulzálása, amelynek (az Úr) Shiva  szív tudatosságának dobogásából fakad,  amelyet a ritmust adó, két oldalú (két fenekű) dobbal (damaru) ábrázolnak. Shiva tánca a tandava, kozmikus tánc, amely megteremti a mozgást a világegyetemben, az atomok vibrálásától, a galaxisok örvényléséig, a természet ciklusaitól, szívünk dobbanásáig.
Minden mozgásban van tehát bennünk és körülöttünk egyaránt. A prana flow célja pedig az, hogy bekapcsolódjunk ebbe az elementáris áramlásba és ezen keresztül tapasztaljunk meg az energia végtelen folyamát és az egységélményt.
És még mindig folyt. köv.:)*Shiva Rea, 2016, Elemental Vinyasa: Embodying the Flow of Nature

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése