2018. október 18., csütörtök

AUM mantra

A jógaórákat gyakorta kezdjük az AUM mantrával. A hindu szent szövegek, 
imádságok, himnuszok szintén ezzel az invokációval kezdődnek.
Ez nem véletlen, hiszen az AUM mantra az egyik legősibb rezgésminta, 
MAG-vibráció. A teremtés és a kiáradás FORRÁSA. Az univerzum hangja,
 amelynek rezgéséből a megnyilvánult világ anyaggá sűrűsödik. Az IGE, 
amely kezdetben vala. Azaz a "Legyen meg" ereje, mely kiárad és 
eloszlatja a sötétséget. Belőle megszületik a Fény.

A jógaóra elején segít abban, hogy elcsendesedjünk, magunk mögött 
hagyjuk a nap eseményeit, történéseit valamint érzelmi, gondolati 
lenyomatait. Segít abban, hogy a jelenbe kerüljük, segít összpontosítani 
és megnyitni a figyelmünket a belső megéléseink, tapasztalásaink felé.
Az A-U-M három hangból és a csendből áll. Minden hang és maga 
a csend is (!) egyenértékű, egyforma hosszúságú.
Az AUM a csendességből születik és ide tér vissza. Egy lágy, mély 
"A" hangból indul, amely a szájpadlás elején keletkezik, kiárad, 
megnyilvánul. Majd az "U"-val továbbgördül a szájpadláson, kiterjed
 és kiöblösödik a szájüregben. Végül a szájat zárva, a szájüreg hátsó részén 
az "M" finoman befelé vezet az elhalkulás felé.
A mantra hatása a csendben teljesedik ki. A szájüregben, keletkezett, 
a légutat átható rezgés szétárad az egész testre, minden apró sejtünkbe, 
majd áthat minden rétegünket és az egész lényünket.
Egy kis teremtéstörténet ez, egy világciklus a mikrokozmoszban. 
A nagy hármasság: teremtés- fenntartás -pusztulás. Három tudatállapot 
az emberben: ébrenlét- álom- álomtalan alvás (mélyalvás, nidra).

Fotó: Cseh Norbert

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése